Anställd i banken BTP 2

Som anställd i SEB, Nordea eller Danske Bank har du ett omfattande försäkringsskydd för dig själv och även för din familj. Vi på Bankpension beräknar och administrerar dina pensionsförmåner enligt Bankernas Tjänstepensionsavtal som kallas BTP.

Har du fyllt 25 år börjar du tjäna in till din ålderspension. Du omfattas också av sjukpension om du blir långvarigt sjuk och din familj kan få efterlevandepension om du skulle avlida.

Vi beräknar din pension på den årslön som din arbetsgivare anmäler till oss. Om du får ny lön eller ändrar din arbetstid räknar vi om din pension. För att få full pension krävs att din totala tjänstetid blir minst 30 år (360 månader). Vi tar reda på om du har tjänat in tjänstepension hos andra försäkringsbolag/pensionskassor och hur många månader som du har omfattats av försäkringen hos dem. Dessa uppgifter lägger vi i botten på den försäkring som du tjänar in i Bankpension. Syftet med detta är att du får rätt pension när det är dags att ta ut den.

Vad händer när du är tjänstledig eller föräldraledig?

Du kan vara tjänstledig under tre månader utan att det påverkar din tjänstepension. Din arbetsgivare fortsätter att betala in premier till din försäkring. Om din tjänstledighet varar längre än tre månader kan arbetsgivaren anmäla att den inte längre ska vara pensionsgrundande. Det innebär att inbetalningen av premier upphör. Du har under de tre första kalendermånaderna ett efterskydd som består av rätt till sjukpension och efterlevandepension.

Är du helt eller delvis föräldraledig fortsätter din arbetsgivare att betala in premier till din tjänstepension. Detta gäller under de första 18 månaderna i samband med att du får barn. Premieinbetalningen fortsätter också om du vid en senare tidpunkt är föräldraledig och får föräldrapenning.

Alternativ pensionslösning (tiotaggarlösning)

Har du en årslön över 10 inkomstbasbelopp kan det finnas möjlighet att välja en alternativ pensionslösning. Det innebär att du tjänar in pension enbart på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp enligt BTP-avtalet. På lönedelar över 7,5 och upp till 30 inkomstbasbelopp får du ett individuellt anpassat pensionsavtal. Premier för ålders- och familjepension läggs i en alternativ pensionslösning i det försäkringsbolag som gäller för respektive bank. Om du valt alternativ pensionslösning gäller den till dess anställningen upphör. Det går inte att ångra sig under pågående anställning. Den fortsätter också att gälla även om din lön i framtiden skulle bli lägre än 10 inkomstbasbelopp.

Årlig pensionsprognos

I februari varje år får du ett pensionsbesked av oss. Där kan du se din pensionsprognos och hur stor din pension är per den sista december året innan.
 

Om du slutar i banken

Slutar du i banken räknas din försäkring om till ett fribrev. Fribrevet är den pension du har tjänat in fram till dess anställningen upphörde. Pensionen betalas ut när du blir ålderspensionär.

Du får varje år ett fribrevsbesked av oss. Beskedet visar hur stor din intjänade pension är.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om din pension! Du kan också läsa mer om din pension på www.minpension.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor och svar

Funderingar?

btp@pri.se
08-679 06 80

Du kan också gå in på minpension.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få en samlad bild av din pension.

© 2011 Bankpension  |  Om cookies  |  Mobilweb