Anställd i banken BTP 1

Så tjänar du in tjänstepension

Vad är pensionsgrundande?
Din arbetsgivare betalar in premier till din framtida pension. Premierna beräknas på din pensionsmedförande lön. Med pensionsmedförande lön avses all kontant utbetald bruttolön upp till 30 inkomstbasbelopp. Även förmåner som du har valt i stället för lön räknas in (tex. bil, pension, sjukvård, privat tandvård och hushållsnära tjänster).

Med pensionsmedförande lön avses även den lön som skulle ha betalats ut till dig om du inte hade varit frånvarande och fått sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning.

Vad är inte pensionsgrundande?
   - rörliga ersättningar som du har tjänat in under mer än ett år
   - aktie-och aktiekursrelaterade program, aktiesparprogram
   - andra finansiella instrument, derivat, andra syntetiska produkter
      eller vinstandelar
   - kostnadsersättningar (varken skattefria eller skattepliktiga)

Vanliga frågor och svar

Funderingar?

btp@pri.se
08-679 06 80

Du kan också gå in på minpension.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få en samlad bild av din pension.

© 2011 Bankpension  |  Om cookies  |  Mobilweb