Information om avtalen

Pensionsavtal mellan BAO och Finansförbundet

Bankernas tjänstepension, BTP-avtalet, gäller för dig som är anställd i bank. BTP-avtalet har tillkommit genom kollektivavtal mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet. Pensionsavtal mellan BAO och JUSEK/Civilekonomerna/Civilingenjörsförbundet (SACO) är identiskt med avtalet mellan BAO och Finansförbundet.
Avtalet kompletterar lagstadgade pensioner och ersättningar som du som bankanställd får när du går i pension eller blir sjuk. Det kompletterar även de lagstadgade pensioner dina efterlevande kan få om du avlider.

Vilken pensionsplan omfattas du av

Från 1 februari 2013 finns två pensionsplaner för bankernas tjänstepension:

BTP1 - en ny premiebestämd plan
Denna pensionsplan består av ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd i form av återbetalningsskydd,  Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och barnpension. Dessutom ingår Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

BTP2 - huvudsakligen en förmånsbestämd plan som är den gamla planen med små justeringar.

Denna pensionsplan består av ålderspension, kompletteringspension, sjukpension, efterlevandepension, Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Det är din arbetsgivare som väljer om BTP1 ska gälla på din arbetsplats och i så fall från vilken tidpunkt. Om arbetsgivaren väljer BTP1 gäller den nya planen för alla som nyanställs och för anställda som är yngre än 25 år. För tidigare anställda som har fyllt 25 år, fortsätter BTP2 att gälla om inte arbetsgivaren och den anställde kommit överens om att BTP1 ska tillämpas.
 
Om du är osäker vilket avtal som gäller för dig, kontakta din arbetsgivare.

Pensionsavtal mellan BAO och Finansförbundet/SACO fr o m 1 februari 2013PDF

Pensionsavtal 2002-2013 mellan BAO och Finansförbundet PDF

Pensionsavtal 2002-2013 mellan BAO och SACOPDF

Vanliga frågor och svar

Funderingar?

btp@pri.se
08-679 06 80

Du kan också gå in på minpension.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få en samlad bild av din pension.

© 2011 Bankpension  |  Om cookies  |  Mobilweb