Om oss

Bankpension Sverige AB bildades 2006 och har som huvuduppgift att administrera bankernas tjänstepensionsavtal (BTP) mellan Bankinstitutens arbetsgivareorganisation, BAO, och Finansförbundet/SACO.

Bankpension har ca 50 000 förmånstagare och administrerar en pensionsskuld på ca 34 miljarder kronor. Bankpension hanterar också utbetalningar av ålders-, sjuk- och efterlevandepensioner åt Nordea och SEB.

Vår affärsidé

Bankpension ska erbjuda sina kunder:

  • en komplett administration för hantering av tjänstepensioner för banker och andra aktörer inom bankernas tjänstepensionsplan BTP, samt andra tjänster som kan komma att efterfrågas inom avtalsområdet
  • liknande tjänster för andra typer av företag med BTP-liknande tjänstepensionsplan

 

Historik

Bankanställdas Pensionskassa (BPK) bildades 1935 för att administrera och säkerställa pensionsåtagandet för de anslutna affärsbankerna. Bankanställdas Pensionstjänst (BPT) var en ideell förening och bildades 1985 då BPT övertog de administrativa arbetsuppgifterna och beräkningsarbeten från BPK. 

BPT utförde beräkning av pensioner och pensionsreserver samt administrerade uppgifter som följer av pensionsbestämmelserna i BTP-avtalet. Föreningens medlemmar var då BAO, Finansförbundet och de anslutna nio affärsbankerna. 

Vid månadsskiftet april/maj 2006 övertog Bankpension Sverige AB verksamheten från BPT. Bankpensions ägarförhållanden fram till 30 augusti 2013: Danske Bank 20 %, Nordea 40 % och SEB 40 %.

Från och med 30 augusti 2013 ägs Bankpension av Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti. Läs mer på pripensionsgaranti.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar

Funderingar?

btp@pri.se
08-679 06 80

Du kan också gå in på minpension.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få en samlad bild av din pension.

© 2011 Bankpension  |  Om cookies  |  Mobilweb