Utbetalning och skatt BTP 1

När betalas din ålderspension ut?

Det finns olika regler hur den trygga delen och den valbara delen av ålderspensionen kan betalas ut.

Trygg del

Den trygga delen betalas ut från den tidpunkt du har valt. Utbetalningen görs varje månad så länge du lever.

Valbar del

Den valbara delen betalas ut enligt ditt önskemål och enligt gällande skatteregler och försäkringsvillkor. Om du inte har gjort ett aktiv val på den valbara delen, har premien placerats som i den trygga delen.  Utbetalningen görs däremot enligt de regler som gäller för den valbara delen. Detta innebär att du kan välja hur pengarna betalas ut även om du inte har valt hur premien ska placeras.

Om du har frågor som gäller utbetalning av din ålderspension, vänd dig till det försäkringsbolag som har hand om dina premieinbetalningar till din ålderspension.

När betalas din sjukpension ut?

Sjukpensionen betalas ut en gång i månaden. Du som är eller har varit anställd hos SEB eller Danske Bank får din pension den 25:e varje månad och du som är eller har varit anställd hos Nordea får din sjukpension den 27:e. Om den 25:e eller 27:e är en lördag eller söndag betalas pensionen ut vardagen innan.  

Så här drar vi skatt på din sjukpension

Vi drar 30% i preliminär skatt. Du kan alltid kontakta oss om du vill betala extra skatt.

Kontrolluppgift till dig som fått sjukpension av oss

I slutet av januari varje år får du en kontrolluppgift. Kontrolluppgiften visar vad du fick i pension året innan och vilka skatteavdrag vi gjort.

Vanliga frågor och svar

Funderingar?

btp@pri.se
08-679 06 80

Du kan också gå in på minpension.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få en samlad bild av din pension.

© 2011 Bankpension  |  Om cookies  |  Mobilweb